?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share
My first idol!
NEWS
minhha_lg91
These days, I re-listen to Wang Lee Hom's songs and I remember how beautiful his music is and I remember why I fell for him years ago. Even though at this moment, I pay more attention to NEWS, CNBLUE and other Japanese artists, I still love him so much XDDD


A really nice song even its name is so long, it took me 1 week to remember this song's name :))So cool XDThe very first MV of his that I watched :D he was too young for someone to be 29, and at that time I thought he was just 22 or 23 :))There are a lot of his songs that I like, actually I like almost every song of his =))
Awww, tomorrow is Monday, I have to go to class again, I wish weekend could have been a little bit longer :((

  • 1
Sư =))))))))))))))))))))

Cái ji hả CON GÀ kia X(

Đọc có hiểu không =)))

nè nè >"< đừng có khinh người nha >"< trình độ tiếng Anh 9 năm của ta dư sức hiểu ...cái tiêu đề nha :)) "My first idol" là "thần tượng đầu tiên của Sư" chứ gì =))

Còn phần nội dung thì ta đây ...chưa tìm hiểu đó thôi ~.~

Ồ hoá ra là cũng hiểu đc cái tiêu đề =))
Mà sao mò đc LJ của t vậy :)) tưởng bà add cái account minhha.livejournal.com kia rồi chứ =)))))

tui đoán là bà dùng 1 cái LJ trong sáng và 1 cái hentai :)) cái LJ kia ko dám add :D
thực ra tui tìm đc LJ này của này của bà lâu rồi, cơ mà ko biết add thế nào =))))))))))))))) tui còn tìm đc LJ của Ve, Leon và Nô cơ :)) siêu ko *vênh mặt*

cai toi mu tieng anh day ma =))))
toi cung tim dc LJ cua may ng nha minh rui nhung cha ai viet ji nen t cha add nua :))

  • 1